Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
Lithuanian Research Library Consortium

 Pradžia
 Apie LMBA
 Duomenų bazės
eMoDB.LT
 Renginiai
Atviroji prieiga
Apie atvirąją prieigą
Renginiai
Publikacijos
Nuorodos
Autorių teisės
 Interneto adresai


 

Apie atvirąją prieigą

Atvirosios prieigos siekis – užtikrinti nemokamą prieigą prie mokslinės literatūros: straipsnių, konferencijų pranešimų, daktaro disertacijų ir tezių, kitos publikuotos ir nepublikuotos medžiagos. Atvirosios prieigos vystimasis suteikia galimybę skleisti tyrimų rezultatus, užtikrinant jų matomumą pasaulyje bei suteikiant akademinės bendruomenės nariams geresnę prieigą prie pasaulinių mokslinių išteklių.

Mokslinių publikacijų atviraja prieiga yra užtikrinama per atvirosios prieigos žurnalus ir atvirosios prieigos archyvus bei talpyklas:

 • Atvirosios prieigos žurnalai vykdo straipsnių recenzavimą ir užtikrina jų nemokamą prieigą pasaulinei akademinei bendruomenei. Žurnalų išlaidas sudaro recenzavimo, straipsnių rengimo, tarnybinės stoties palaikymo išlaidos. Leidybos išlaidos gali būti padengiamos ugdymo ar mokslo institucijų, profesinių ir mokslinių bendruomenių. Kai kurių atvirosios prieigos žurnalų išlaidas apmoka straipsnius publikuojantys autoriai, jų institucijos arba rėmėjai.
 • Atvirosios prieigos archyvai ar talpyklos nevykdo publikacijų recenzavimo, tačiau užtikrina jų prieigą ir matomumą pasaulyje. Jose gali būti talpinami nerecenzuoti preprintai, recenzuoti postprintai arba abiejų tipų publikacijos. Talpyklos gali būti kuriamos instituciniu principu, t.y. priklausyti vienai institucijai ar institucijų tinklui, arba kuriamos konkrečios mokslo tematikos archyvai. Kuriant atvirosios prieigos archyvus ir talpyklas rekomenduojama laikytis standartų, palaikančių OAI-PMH protokolą ir užtikrinančių talpyklų suderinamumą.

Elektroninės informacijos bibliotekoms tinklas eIFL.net skatina atvirosios prieigos plėtrą, eIFL.net atvirosios prieigos programa siekia keleto tikslų:

 • sukurti atvirtosios prieigos talpyklų ir atvirosios prieigos žurnalų tinklą;
 • organizuoja mokymus bei teikia konsultacijas atvirosios prieigos politikos ir praktikos klausimais;
 • skatinti informacijos specialistus, bibliotekininkus, mokslininkus, dėstytojus ir studentus palaikyti atvirosios prieigos idėjas ir jų realizavimą praktikoje.

Siekdama užtikrinti mokslinių publikacijų matomumą, paskatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir pasaulinės mokslinės bendruomenė sukūrimą, eIFL.net tinklas sukūrė jungtinę talpyklą <http://eifl.cq2.org>, kurioje suteikiama prieiga prie daugiau kaip 100 atvirosios prieigos talpyklų.

Viršus

Atvirosios prieigos renginiai Lietuvoje
2010 spalio 21 d.
Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų konferencijų salėje  vyko tarptautinė konferencija „Lietuvos mokslo žurnalų sklaidos pasaulyje galimybės“.
Seminaro pranešimai:
2009 lapkričio 20 d.  
Kauno technologijos universitete vyko Lietuvos virtualaus universiteto programos 2007-2012 m. finansuojama tarptautinė konferencija „Inovatyvumas ir kūrybiškumas e. mokymosi procese“. Atvirosios prieigos sekcijoje organizuota diskusiją apie mokslinės informacijos atvirosios prieigos situaciją, tendencijas ir problemas pasaulyje ir Lietuvoje.
2008 spalio 14 d.
Lietuvos mokslų akademijos mažojoje salėje vyko seminaras „Mokslinės informacijos kokybės užtikrinimas atvirosios prieigos šaltiniuose“. Seminarą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslų taryba, Studijų kokybės vertinimo centras ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Seminaro programa. Nuotraukos.
Pranešimų skaidrės:
2008 gegužės 7 d.
Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva, tarpininkaujant Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose vyko pasitarimas atvirosios prieigos reglamentavimo Europos Sąjungoje ir Lietuvoje klausimais. Pasitarimo programa. Pranešimų skaidrės: Atviroji prieiga ir mokslinės komunikacijos ateitis, Atvira prieiga Lietuvoje.
2005 birželio 16 d.
Vilniaus universiteto Senato salėje (Universiteto g. 3, Vilnius) vyko seminaras "Atvirosios prieigos iniciatyva - revoliucija mokslinės produkcijos leidyboje?". Seminaro programa ir skaidrės.
2005 m. vasario 21 - 22 d.
LMBA organizavo seminarą „Open Access Scholarly Communication Workshop”, kuris vyko Vilniuje, VU Nuotolinių studijų centre. Seminaras (tik vasario 21 d.) buvo retransliuojamas į VGTU vaizdo konferencijų studiją, KTU distancinio mokymo centrą, VDU ir KU  distancinių studijų centrus. Vasario 21 ir 22 dienomis seminaras buvo transliuojamas internetu. Seminaras skirtas mokslo politikos formuotojams, mokslininkams, bibliotekininkams ir programuotojams, dirbantiems su mokslinėmis duomenų bazėmis. Programa ir pranešimų skaidrės. Apie lektorius. Seminaro vaizdo įrašas: prisijunkite kaip svečias, atsivėrusiame lange po rubrika "Peržiūrėti įrašus" pasirinkite "Open Access Scholarly Communication Workshop", po rubrika "Peržiūrėti įrašą" pasirinkite tą temą, kurią norite peržiūrėti ir išklausyti. Jei peržiūros metu norėtumėte grįžti į pagrindinį meniu ir pasirinkti kitą pranešimą, pasirinkite piktogramą "Sesija", o atsivėrusiame lange dešinėje pusėje pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti. Baigę peržiūrą, spustelėkite piktogramą "Atsijungti".

Viršus

Publikacijos

2011 metai

 • TAUTKEVIČIENĖ, Gintarė, et. al. Demand for and practice of developing information competencies among researchers. In Libraries for An Open Environment: strategies, technologies and partnershipss: IATUL 32nd Conference, May 29 – June 2, 2011, Warsaw [interaktyvus]. [žiūrėta 2011-07-11]. Prieiga per internetą: http://www.bg.pw.edu.pl/iatul2011/proceedings/ft/Tautkeviciene_G.pdf

2010 metai

2009 metai

 • Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius; Tautkevičienė, Gintarė; Bloveščiūnienė, Lina. Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) integravimas tarptautinėje erdvėje. Innovation and creativity in e-learning [Elektroninis išteklius]: international conference, 20th of November, 2009, Kaunas : conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009, p. 1-8.
 • Tautkevičienė, Gintarė; Bloveščiūnienė, Lina; Štreimikis, Antanas; Kučiukas, Vilius. Atviros prieigos talpyklų kūrimo tendencijos ir problematika. Innovation and Creativity in e-Learning, 20th November, 2009, Kaunas, Lithuania [elektroninis išteklius]: international conference proceedings. Kaunas: [s.n.], 2009, p. [1-7].
 • Tautkevičienė, Gintarė; Kuchma, Iryna; Cesevičiūtė, Ieva. The role of open access in the scholarly communication process. Changes in Social and Business Environment : proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology Panevėžys Institute, Lithuania : selected papers. Kaunas : Technologija, 2009, p. 438-444.
 • KUPRIENĖ, Juratė; PETRAUSKIENĖ, Žibutė. Open access to scientific publications: the situation in Lithuania. Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication, 2009, Vol. 5, No. 2
 • KRETAVIČIENĖ, Meilė. Experiences of Lithuanian DOAJ-journal. Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication, 2009, Vol. 5, No. 1 

2008 metai

 • Kretavičienė, Meilutė; Tautkevičienė, Gintarė. Mokslinės informacijos atvira prieiga: situacija, tendencijos, problemos.  INFOBALT 2008 [elektroninis išteklius] : Dešimtoji tarptautinė konferencija Informacinė visuomenė 2008: e. verslo, inovacijų ir eksporto skatinimas, 2008 m. lapkričio 17-18 d. :bibliotekų elektroninės informacijos infrastruktūros kūrimas ir e. paslaugos mokslui, studijoms, visuomenei ir verslui : seminaro medžiaga. Vilnius: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2008, p. [1-6].
 • KRETAVIČIENĖ, Meilė. The Meeting on Open Access in the European Union and Lithuania, 7th May 2008. Scienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication, 2008,Vol. 4 No. 2
 • KRETAVIČIENĖ, Meilė. Open Access in the Baltic CountiresScienscominfo: Nordic-Baltic Forum for Scientific Communication, 2008, Vol. 4 No.1.

Viršus

Nuorodos
 

Lietuvos atvirosios prieigos talpyklos ir žurnalai:

eLABa - Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka
ETD - Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos
Kauno kolegijos talpykla
LiDA - Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas
VGTU institucinė talpykla

DOAJ

Atvirosios prieigos iniciatyvas reglamentuojantys dokumentai Lietuvoje:

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas - 45 straipsnis reikalauja mokslo darbų rezultatus skelbti viešai
Atviros prieigos prie Vilniaus universiteto mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų nuostatai
Vytauto Didžiojo universiteto studijų ir mokslo elektroninių dokumentų teikimo į Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinę sistemą (eLABa) tvarka

 

Atvirosios prieigos projektai, kuriuose dalyvauja Lietuva:

DART-Europe
DRIVER
OpenAIRE
PEER
NDLTD
 

Daugiau informacijos apie atvirąją prieigą:

Atvirosios prieigos apžvalga
Atvirosios prieigos katalogas
Atvirosios prieigos naujienos
ES talpyklų analizė
Moksliniai tyrimai. OpenAIRE suteikia galimybę susipažinti su ES mokslinių tyrimų rezultatais
Mokslininkai apie atvirąją prieigą
OASIS (Open Access Scholarly Information Sourcebook) - atvirosios prieigos mokslinės informacijos dokumentų rinkinys
open-access.net
Sherpa/Romeo – – leidėjų politika dėl autorių teisių talpinant publikacijas į atvirosios prieigos talpyklas
SPARC – atvirosios prieigos informacinis biuletenis 
 

Daugiau informacijos apie atvirosios prieigos iniciatyvas:

Atvirosios prieigos archyvų iniciatyva
Atvirosios prieigos talpyklų konfederacija (COAR)
Budapešto atvirosios prieigos iniciatyva
Danijos rekomendacijos atvirosios prieigos iniciatyvoms įgyvendinti 
Europos mokslinių tyrimų patariamosios tarybos (EURAB) nuostatos
Europos mokslinių tyrimų tarybos Mokslo tarybos atvirosios prieigos rekomendacijos
Europos Tarybos išvados dėl mokslinės informacijos skaitmeninių technologijų eroje: prieiga, sklaida, išsaugojimas
Europos universitetų asociacijos atviros rekomendacijos
IFLA pozicija
atvirosios prieigos klausimais
Skrajutė apie atvirąją prieigą


 

Atvirosios prieigos žurnalai, archyvai ir talpyklos:

eLABa - Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka
ETD - Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos
LiDA - Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas
Kauno kolegijos talpykla
DOAJ – atvirosios prieigos žurnalų katalogas 
DRIVER – Europos mokslinių tyrimų skaitmeninių talpyklų infrastruktūros vizija
Online Guide to Open Access Journals Publishing - Atvirosios prieigos žurnalų leidybos vadovas
OpenDOAR – atvirosios prieigos talpyklų katalogas
ROAR – atvirosios prieigos talpyklų registras
ROARMAP - medžiagos archyvavimo atvirosios prieigos talpyklų nuostatų registras
 

Rekomenduojame susipažinti

Open Journal Systems: A Complete Guide to Online Publishing (PDF)
Open access advocacy: EIFL-OA online workshop (vaizdo įrašas) (PPT)

 

Viršus

Gedimino pr. 51, 01504 Vilnius. Telefonas, faksas: (8-5) 2398684, el. paštas: lmba [eta] lnb.lt

© 2008- Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
Atnaujinta 2011  liepos 20 d.