Logo Lietuvos mokslini bibliotek asociacija
Lithuanian Research Library Consortium

 Pradia
 Apie LMBA
 Duomen bazs
 eMoDB.LT
Apie projekt
Pagrindins veiklos
Mokymai
Darbo grup
Nuorodos
Atvira prieiga
Autori teiss
 Renginiai
 Interneto adresai

eMoDB.LT: Elektronini mokslo duomen bazi atvrimas Lietuvai

Apie projekt

2009 met liepos 21 d. tarp vietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentros ir LMBA buvo pasirayta sutartis dl eMoDB.LT: Elektronini mokslo duomen bazi atvrimas Lietuvai projekto gyvendinimo.

Projektas, kurio biudetas 30 mln. Lt, bus gyvendinamas 3 metus (nuo 2009-07-21 iki 2012-07-21). Jo metu planuojama:

  • parengti 10 naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos altiniais mokymo moduli; Plaiau. El. knyga
  • ugdyti 750 mokslinink ir kit tyrj, 250 student kompetencijas naudotis elektroniniais mokslo informacijos altiniais bei 60 bibliotekinink-duomen bazi administratori kompetencijas konsultuoti apie naudojimsi duomen bazmis; Plaiau
  • uprenumeruoti 60 elektronini mokslo duomen bazi, sigyti 5 elektroninius archyvus, bibliografini nuorod ir straipsni tvarkymo rankio licencij bei programins rangos nuotolinei prieigai prie duomen bazi turinio licencij.

Pagrindins veiklos

Virus

Darbo grup

Marijos Molyts nuotrauka

I kairs dein:
Projekto teisinink - Inga Kondelevskyt (dirbo nuo 2009-08-03 iki 2009-12-15)
Projekto duomen bazi specialists asistent (sdi) - Jevgenija evcova
Projekto vertja (stovi) - Demilija Stogien

Projekto vadov - Emilija Banionyt
Projekto finansinink - Genovait ablauskien
Projekto duomen bazi specialist - Aura Vakeviien
Projekto vadybinink - Dalia Dlugoborskyt-Budrien
Projekto mokym vadov - Rima Klusovskien

Virus

Nuorodos

AIKOS: atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema
Lietuvos mokslo taryba
Paramos fondas Europos socialinio fondo agentra
vietimo ir mokslo ministerija
 

Virus


Gedimino pr. 51, 01504 Vilnius. Telefonas, faksas: (8-5) 2398684, el. patas: lmba [eta] lnb.lt

2002- Lietuvos mokslini bibliotek asociacija
Atnaujinta 2010 rugsjo 6 d.